In 2018 waren alle leerlingen in het voortgezet onderwijs geboren in de 21e eeuw. En alle docenten in de vorige. Voor het overgrote deel van die leerlingen geldt bovendien dat zij van jongs af aan zijn opgegroeid in een wereld waarin informatie en kennis altijd digitaal voorhanden was. Niemand kan voorspellen hoe de toekomst eruit ziet. Hoe we over 10, 15, laat staan 25 jaar werken, leven en leren. Het onderwijs heeft de taak leerlingen voor te bereiden op de wereld die komen gaat en zal daarbij steeds sneller moeten kunnen anticiperen op ontwikkelingen, trends en onzekerheden.

In 2014 presenteerde de Onderwijsraad zijn advies Een eigentijds curriculum. De raad stelde dat het huidige curriculum onvoldoende inspeelt op eigentijdse eisen. Om het onderwijs toekomstbestendig te houden, zullen de kerndoelen, die voorschrijven wat een leerling moet kennen en kunnen per vak, op gezette tijden tegen het licht moeten worden gehouden. Leren leerlingen nog steeds wat zij nodig hebben voor hun toekomst? Over dit nieuwe curriculum wordt onder de noemer Curriculum.nu nagedacht.

Onderwijs organiseren

Curriculumontwikkeling heeft zeker ook consequenties voor de wijze waarop we het onderwijs organiseren: hoe verder met jaarlagen, het rooster, centrale afsluiting en summatief toetsen? Hoe zit het met kansengelijkheid? Met de schotten tussen het onderwijs. Wat betekent vakoverstijgend voor het vak van leraar? Hoe ga je om met leraren die zich daarom zorgen maken? Hoe zorg je voor balans tussen vakspecifiek en vakoverstijgend. Hoe waarborg je de visie van de school? Om wat voor leiderschap vraagt deze ontwikkeling? Wat is de rol van de bestuurder? Hoe creëren we de benodigde samenhang en ruimte? Complexe vragen die raken aan curriculum-, personeels- en organisatieontwikkeling. En waarbij we het basis- en vervolgonderwijs en de omgeving van de school bij zullen moeten betrekken. Op het congres brengen we samenhang in al deze vragen. Een ding is zeker, er ligt genoeg stof voor een uitdagend, eigentijds en creatief congres!

Meer informatie over deze bijeenkomst en aanmelden: klik hier. 

Datum: 28 maart 2019
Adres: Nieuwegein, Nederland