Welkom op de pagina met alle tussenresultaten en feedback 

De ontwikkelteams werken in stappen. Na elke ontwikkelsessie zijn de tussenresultaten op deze website gepubliceerd en hebben de teams feedback opgehaald. Via de website en in tientallen feedbackbijeenkomsten. Ook de feedback vindt u op deze website. Op basis van die feedback hebben de teams hun tussenproducten steeds weer bijgesteld, en ook die bijgestelde versies zijn gepubliceerd. In consultatieverslagen leggen de teams uit hoe ze de feedback verwerkt hebben. Op deze pagina vindt u de tussenproducten, feedback, bijgestelde producten en consultatieverslagen die tot nu toe gereed zijn.

Klap het onderstaande menu uit om alle vorige versies te vinden: de visies op het leergebied, grote opdrachten (essenties van het leergebied) en bouwstenen (kennis en vaardigheden).

Digitale geletterdheid

Rekenen & Wiskunde

Kunst & Cultuur

Engels/MVT

Burgerschap

Mens & Natuur

Nederlands

Bewegen & Sport

Mens & Maatschappij

Tussenproducten, feedback, bijgestelde tussenproducten en consultatieverslagen

De ontwikkelteams presenteren na de zomer van 2019 de bouwstenen voor 9 leergebieden, die de basis gaan vormen voor de actualisatie van kerndoelen en eindtermen. Deze bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. Om tot deze bouwstenen te komen, werken de ontwikkelteams in meerdaagse sessies, waarna zij steeds feedback ophalen en verwerken, en in verschillende stappen.

De eerste ontwikkelsessie stond in het teken van de visie op het leergebied. Na de verwerking van feedback hierop, zijn hebben de teams grote opdrachten’ benoemd. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). Op basis van de grote opdrachten hebben de teams in december 2018 een eerste stap gemaakt het het formuleren van bouwstenen en vervolgens input opgehaald voor de verdere uitwerking en aanvulling. In de maanden februari t/m april hebben de teams verder gewerkt aan de bouwstenen, waarna op 7 mei een nieuwe consultatieperiode is gestart om feedback op te halen. Hoe de teams de feedback verwerken, welke keuzes ze hierbij maken, lichten ze toe in hun consultatieverslagen.

Bovenstaand vindt u per leergebied de visie op het leergebied, de grote opdrachten en de bouwstenen. Ook vindt u de ontvangen feedback en de consultatieverslagen, hoe de teams de feedback hebben verwerkt. De teams hebben in verschillende stappen hun tussenproducten bijgesteld op basis van feedback, u vindt bovenstaand de verschillende versies die de teams gemaakt hebben.

Wilt u meedenken? Vanaf 7 mei t/m zondag 11 augustus kunt u uw feedback geven op de conceptvoorstellen, ga hiervoor naar deze pagina.