Welkom op de pagina met alle tussenresultaten en feedback 

De ontwikkelteams werken in stappen. Na elke ontwikkelsessie worden de tussenresultaten op deze website gepubliceerd en halen de teams feedback op. Via de website en in tientallen feedbackbijeenkomsten. Ook de feedback vindt u op deze website. Op basis van die feedback verbeteren de teams hun tussenproducten in de volgende sessie, waarna ook weer de bijgestelde versies worden gepubliceerd met de consultatieverslagen waarin de teams uitleggen hoe ze de feedback verwerkt hebben. Op deze pagina vindt u de tussenproducten, feedback, bijgestelde producten en consultatieverslagen die tot nu toe gereed zijn.

Klap het onderstaande menu uit voor de visies op het leergebied en grote opdrachten.

Tussenproducten, feedback, bijgestelde tussenproducten en consultatieverslagen

De ontwikkelteams hebben een visie op hun leergebied opgesteld en op basis hiervan ‘grote opdrachten’ geformuleerd. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). Op basis van de grote opdrachten worden in de volgende stap de benodigde kennis en vaardigheden (bouwstenen) benoemd.

Bovenstaand vindt u per leergebied de visie op het leergebied: het eerste concept van de ontwikkelsessie in maart 2018, de feedback die hierop is verzameld, de bijgestelde visie op basis van die feedback in de tweede ontwikkelsessie in mei 2018 en het bijbehorende consultatieverslag waarin de teams uitleggen hoe zij de feedback verwerkt hebben en welke keuzes ze hierbij gemaakt hebben. En na de derde ontwikkelsessie in oktober 2018 is opnieuw de visie bijgesteld, deze nieuwste versie kunt u ook downloaden.

Ook vindt u per leergebied de grote opdrachten: in de tweede ontwikkelsessie (mei 2018) is een eerste aanzet gemaakt en vervolgens voorgelegd ter consultatie. U vindt de eerste concepten van die sessie (m.u.v. Mens & Maatschappij, dit team heeft na de tweede ontwikkelsessie geen grote opdrachten voorgelegd maar dilemma’s en vraagstukken geformuleerd en die in feedbacksessies besproken) en de feedback die hierop is verzameld. In de ontwikkelsessie in oktober hebben de teams verder gewerkt aan de grote opdrachten. Op basis van de ontvangen feedback, en met de andere teams van de andere leergebieden om te zorgen voor samenhang en eenduidigheid. U vindt de meest recente versie van de grote opdrachten, van de derde ontwikkelsessie in oktober, op deze pagina.

Wilt u meedenken? Ook na de volgende ontwikkelsessie in december zal weer een consultatieperiode volgen. Houd daarvoor onze website in de gaten.