Welkom op de pagina met alle tussenresultaten en feedback 

De ontwikkelteams werken in stappen. Na elke ontwikkelsessie worden de tussenresultaten op deze website gepubliceerd en halen de teams feedback op. Via de website en in tientallen feedbackbijeenkomsten. Ook de feedback vindt u op deze website. Op basis van die feedback verbeteren de teams hun tussenproducten in de volgende sessie, waarna ook weer de bijgestelde versies worden gepubliceerd met de consultatieverslagen waarin de teams uitleggen hoe ze de feedback verwerkt hebben. Op deze pagina vindt u de tussenproducten, feedback, bijgestelde producten en consultatieverslagen die tot nu toe gereed zijn.

Klap het onderstaande menu uit voor de visies op het leergebied en grote opdrachten.

Digitale geletterdheid

Rekenen & Wiskunde

Kunst & Cultuur

Engels/MVT

Burgerschap

Mens & Natuur

Nederlands

Bewegen & Sport

Mens & Maatschappij

Tussenproducten, feedback, bijgestelde tussenproducten en consultatieverslagen

De ontwikkelteams presenteren na de zomer van 2019 de bouwstenen voor 9 leergebieden, die de basis gaan vormen voor de actualisatie van kerndoelen en eindtermen. Deze bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. Om tot deze bouwstenen te komen, werken de ontwikkelteams in meerdaagse sessies, waarna zij steeds feedback ophalen en verwerken, en in verschillende stappen.

De eerste ontwikkelsessie stond in het teken van de visie op het leergebied. Na de verwerking van feedback hierop, zijn hebben de teams grote opdrachten’ benoemd. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). Op basis van de grote opdrachten hebben de teams in december 2018 een eerste stap gemaakt het het formuleren van bouwstenen en vervolgens input opgehaald voor de verdere uitwerking en aanvulling. In de maanden februari t/m april werken de teams verder aan de bouwstenen, waarna in mei een nieuwe consultatieperiode zal starten om feedback op te halen. Hoe de teams de feedback verwerken, welke keuzes ze hierbij maken, lichten ze toe in hun consultatieverslagen.

Bovenstaand vindt u per leergebied de visie op het leergebied, de grote opdrachten en de eerste versie van de bouwstenen (m.u.v. Mens & Natuur en Mens & Maatschappij, deze teams hebben alleen input opgehaald tijdens bijeenkomsten). Ook vindt u de ontvangen feedback en de consultatieverslagen, hoe de teams de feedback hebben verwerkt. De teams hebben in verschillende stappen hun tussenproducten bijgesteld op basis van feedback, u vindt bovenstaand de verschillende versies die de teams gemaakt hebben.

Wilt u meedenken? Vanaf 7 mei t/m zondag 11 augustus zullen de teams feedback gaan ophalen op het geheel aan bouwstenen. Houd daarvoor onze website in de gaten.