Spelregels

Tijdens de consultatieperioden halen de ontwikkelteams feedback op bij verschillende groepen belangstellenden en belanghebbenden zoals leerlingen, andere leraren en schoolleiders, vakverenigingen, vervolgonderwijs, lerarenopleidingen, ouders, voorschoolse educatie, wetenschappers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Voor het geven van feedback op de tussenproducten gelden een aantal spelregels:

  1. Anonieme inbreng wordt niet gebruikt.
  2. U kunt feedback geven door antwoord te geven op de gestelde vragen. Indien u andere input stuurt zoals rapporten of boeken, of over andere onderwerpen, kunnen we niet garanderen dat de ontwikkelteams deze doornemen.
  3. We vragen u een beknopt antwoord te geven op de vragen. Beperkt u zich in uw reactie per vraag tot maximaal 200 woorden per vraag.
  4. U kunt via de website ook reageren namens een groep of met de feedback van een bijeenkomst.

Hoe kunt u feedback geven?

Ieder ontwikkelteam heeft een aantal consultatievragen geformuleerd. U kunt op deze vragen antwoorden. Ga naar www.curriculum.nu/feedback.

Wat gebeurt er met uw feedback?

Alle inhoudelijke feedback (de antwoorden op de vragen), wordt verzameld en teruggegeven aan de ontwikkelteams. De leden van het ontwikkelteams bespreken dit met elkaar en bepalen hoe ze op basis hiervan hun tussenproducten aanscherpen. Feedback wordt (geanonimiseerd vanwege privacy) weergegeven op de website.