Op 10 oktober overhandigen de 150 leraren en schoolleiders van Curriculum.nu hun adviezen voor de herziening van het curriculum aan de minister van onderwijs. Voor negen leergebieden hebben zij in kaart gebracht wat de benodigde kennis en vaardigheden zijn. Bekijk de voorstellen vanaf 10 oktober op www.curriculum.nu

Deze bijeenkomst is openbaar en vindt plaats op het Mondriaan Lyceum in Den Haag. Heeft u belangstelling om hier bij te zijn, stuur dan voor 1 oktober een bericht naar info@curriculum.nu. Vanwege de capaciteit van deze locatie heeft u alleen toegang als uw aanmelding is bevestigd.

Waarom Curriculum.nu?
Het is belangrijk om leerlingen goed te blijven voorbereiden op hun toekomst. De landelijk vastgelegde onderwijsdoelen zijn echter 13 jaar oud en daardoor niet meer actueel. De doelen zijn voor het basis- en voortgezet onderwijs ooit los van elkaar ontwikkeld. Zo constateert De Onderwijsraad dat het curriculum in de loop der jaren tot een lappendeken is verworden: onevenwichtig en overladen, zonder samenhang en afstemming tussen de verschillende vakgebieden en onderwijssectoren. Ook de Inspectie van het Onderwijs bepleit meer focus in het curriculum en heldere keuzes over de gezamenlijke doelen.

Datum: 10 oktober 2019
Adres: Den Haag, Nederland