Ontvangen feedback op eerste versies grote opdrachten

Tijdens de tweede ontwikkelsessies (23 – 25 mei) hebben de ontwikkelteams hun conceptvisies op het leergebied bijgesteld op basis van de feedback die ze hebben ontvangen. En ze hebben een start gemaakt met het formuleren van de grote opdrachten. In de periode van 5 juni t/m 6 juli hebben de ontwikkelteams feedback opgehaald op de voorlopige grote opdrachten per leergebied. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). Op basis van deze feedback worden de grote opdrachten verder aangescherpt tijdens de ontwikkelsessie in oktober. Tevens zullen de teams, waar mogelijk, de grote opdrachten verder uitwerken in de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fases van het primair en voortgezet onderwijs.

Wilt u lezen welke feedback de teams hebben ontvangen?

Dat kan op twee manieren. U kunt ervoor kiezen om voor alle ontwikkelteams alle ontvangen feedback in te zien. Klik hier voor een totaaloverzicht van alle feedback.

Of u gaat direct naar de feedback van het ontwikkelteam van uw keuze. Daarvoor selecteert u hieronder het juiste ontwikkelteam.

Bij het bekijken van de feedback heeft u de volgende opties:

  • Antwoorden per leergebied bekijken. Selecteer hiervoor een specifiek leergebied;
  • Als u voor een leergebied gekozen heeft, kunt u klikken op een specifieke vraag. Dan krijgt u alle antwoorden op die vraag te zien.
    • Klikt u op ‘PDF’ om de gehele reactie in PDF te downloaden;
  • Tabel overzicht: zo krijgt u een overzichtelijke weergave met de antwoorden onder elkaar in een tabel;
  • Totaal overzicht; u gaat terug naar het totaal van alle leergebieden.
  • Bijlagen bij de feedback vindt u hier.