Ontvangen feedback op de conceptvoorstellen van de ontwikkelteams 

Op dinsdag 7 mei presenteerden de ontwikkelteams hun conceptvoorstellen: visie, grote opdrachten, bouwstenen en aanbevelingen voor de bovenbouw.

Deze conceptvoorstellen liggen sinds 7 mei voor ter consultatie. Ook is er een mogelijkheid om algemene feedback achter te laten. Op deze pagina vindt u de feedback die vanaf 7 mei via de online feedbacktool is binnengekomen. Dit overzicht is dus nog niet volledig; deze pagina’s worden wekelijks (t/m 11 augustus) aangevuld met de binnengekomen feedback.

U kunt dus t/m 11 augustus nog steeds feedback geven. Om zelf feedback te geven gaat u naar deze pagina.

Wilt u lezen welke feedback de teams hebben ontvangen?

Dat kan op twee manieren. U kunt ervoor kiezen om voor alle ontwikkelteams alle ontvangen feedback in te zien. Klik hier voor een totaaloverzicht van alle feedback uit de laatste consultatiefase.

Of u gaat direct naar de feedback van het ontwikkelteam van uw keuze. Daarvoor selecteert u hieronder het juiste ontwikkelteam.

Voor de algemene (leergebied-overstijgende) feedback selecteert u hieronder “algemene feedback”.

Bij het bekijken van de feedback heeft u de volgende opties:

  • Antwoorden per leergebied bekijken. Selecteer hiervoor een specifiek leergebied;
  • Als u voor een leergebied gekozen heeft, kunt u klikken op een specifieke vraag. Dan krijgt u alle antwoorden op die vraag te zien.
    • Klikt u op ‘PDF’ om de gehele reactie in PDF te downloaden;
  • Tabel overzicht: zo krijgt u een overzichtelijke weergave met de antwoorden onder elkaar in een tabel;
  • Totaal overzicht; u gaat terug naar het totaal van alle leergebieden én de algemene feedback

Vervolg na 11 augustus 

Op basis van de feedback die in deze periode wordt ontvangen werken de ontwikkelteams verder aan het advies aan minister Slob. Ze presenteren hun definitieve voorstellen op 10 oktober. Na politieke bespreking vormen de opbrengsten van de 9 ontwikkelteams de basis voor de actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen.