Ontvangen feedback op de concept bouwstenen

Tijdens de vierde ontwikkelsessie in december 2018 hebben de teams de grote opdrachten aangescherpt en vastgesteld. Dit op basis van de ontvangen feedback in de periode 16 oktober – 14 november. Tevens hebben de teams een begin gemaakt aan de uitwerking van de bouwstenen per leergebied. Het uitwerken van de bouwstenen gebeurt in twee ontwikkelsessies. Tijdens de afgelopen ontwikkelsessie in december is er door de teams een begin gemaakt met het raamwerk van bouwstenen en de eerste bouwstenen zelf. In de vijfde ontwikkelsessie in februari ronden de teams deze af.

Wilt u lezen welke feedback de teams hebben ontvangen?

Dat kan op twee manieren. U kunt ervoor kiezen om voor alle ontwikkelteams alle ontvangen feedback in te zien. Klik hier voor een totaaloverzicht van de ontvangen feedback uit de vierde consultatiefase.

Of u gaat direct naar de feedback van het ontwikkelteam van uw keuze. Daarvoor selecteert u hieronder het juiste ontwikkelteam.

Bij het bekijken van de feedback heeft u de volgende opties:

  • Antwoorden per leergebied bekijken. Selecteer hiervoor een specifiek leergebied;
  • Als u voor een leergebied gekozen heeft, kunt u klikken op een specifieke vraag. Dan krijgt u alle antwoorden op die vraag te zien.
    • Klikt u op ‘PDF’ om de gehele reactie in PDF te downloaden;
  • Tabel overzicht: zo krijgt u een overzichtelijke weergave met de antwoorden onder elkaar in een tabel;
  • Totaal overzicht; u gaat terug naar het totaal van alle leergebieden.

Vijfde ontwikkelsessie: 13 – 15 februari

De volgende ontwikkelsessie vindt plaats van 13 t/m 15 februari. In de vijfde ontwikkelsessie scherpen de ontwikkelteams de bouwstenen aan op basis van de opgehaalde feedback. Deze bouwstenen beschrijven de kennis en vaardigheden die voor alle leerlingen van belang zijn in de verschillende fasen van het primair en voortgezet onderwijs. De ontwikkelteams formuleren tevens richtinggevende aanbevelingen voor de differentiatie van deze kennis en vaardigheden naar sectoren. Deze aanbevelingen worden meegenomen in de uitwerking van de bouwstenen naar kerndoelen en eindtermen in een volgende fase.

Na de vijfde ontwikkelsessie volgt in mei een lange consultatieperiode waarin u feedback kunt geven op de aangevulde en aangescherpte bouwstenen.