Over deze bijeenkomst: 

Zo’n 150 leraren en schoolleiders werken aan de vernieuwing van de vakinhoud van het primair en voortgezet onderwijs. Volgens de initiatiefnemers is die opfrisbeurt hard nodig. De onderwijsdoelen zijn verouderd, vertonen weinig samenhang en zijn nogal overladen. Inmiddels zijn we vier jaar verder. Diverse ontwikkelteams vulden negen leergebieden met kersverse inhoud. Tot 11 augustus is er een consultatieronde gehouden waarin betrokkenen feedback konden geven op de voorstellen van de ontwikkelteams. In oktober worden de definitieve voorstellen gepresenteerd waarna minister Slob met een beleidsreactie zal komen.

Er leven nog veel vragen. Blijven de afzonderlijke vakken bestaan en is kennis nog belangrijk? Heeft een en ander consequenties voor de bevoegdheden van docenten? En wat gaat er straks met de bovenbouw van het VO gebeuren? Dan schakelen we snel over naar een aanverwant plan van de Onderwijsraad ‘Ruim baan voor leraren’. Vakken zouden geclusterd moeten worden. Een leraar geeft dan meer vakken en wordt breder inzetbaar. Dat vergroot de aantrekkelijkheid van het beroep, suggereert de Onderwijsraad. Daar zijn de nodige kanttekeningen bij te plaatsen, zo blijkt ook uit een enquête die gehouden is onder onze leden. In het septembernummer van Het Onderwijsblad staat een relevant artikel over dit onderwerp: ‘de vak-inhoud staat onder druk’.

De AOb komt na het verschijnen van het eindrapport van Curriculum.nu met een inhoudelijke reactie. We ontvangen daarom graag input van collega’s die dagelijks voor de klas staan. Dit onderwijscafé levert daar een mooie eerste bijdrage aan. Hopelijk mogen wij je dan begroeten!

Meer informatie vindt u hier.

Meedoen aan deze bijeenkomst is gratis.

 

Datum: 23 september 2019
Adres: Sint Jacobsstraat 22, Utrecht, Nederland