Tijdstip van deze bijeenkomst: van 10.00 tot 16.00

Over deze bijeenkomst: 

Netwerkdag gericht op taalspecialisten, met presentaties over actueel afgerond en lopend onderzoek naar verschillende aspecten van het (taal)onderwijs op de basisschool.

De dag valt uiteen in twee delen: in de ochtend staan twee plenaire presentaties op het programma. We presenteren de resultaten van de peiling naar mondelinge taalvaardigheid en daarbij zullen we ons buigen wat deze resultaten betekenen voor ons werk als taalspecialist. Daarna geeft Elma Blom een lezing over meertaligheid gebaseerd op haar oratie bij de aanvaarding van de leerstoel ‘Language development and multilingualism in family and educational contexts’. Een mooie opmaat naar het middagprogramma, omdat meertaligheid in het nieuwe curriculum ook een plek krijgt.

De middag staat in het teken van de producten van het Ontwikkelteam Nederlands. Op 7 mei presenteren de ontwikkelteams namelijk de totale opbrengsten van de negen leergebieden online op de website Curriculum.nu, ook die van het leergebied Nederlands. De contouren voor de nieuwe kerndoelen en eindtermen worden daarmee echt zichtbaar.

Vanaf 7 mei volgt nog een laatste lange consultatieperiode, waarin iedereen feedback kan geven op de dan aangevulde, aangescherpte en uitgewerkte bouwstenen. Op de netwerkdag zullen leden van het ontwikkelteam de tussenproducten presenteren en is er uitgebreid de gelegenheid om er met elkaar als taalspecialisten over in gesprek te gaan. De feedback zal teruggekoppeld worden aan het ontwikkelteam.

Meer informatie: Klik hier.

 

 

 

Datum: 16 mei 2019
Adres: Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat, Utrecht, Nederland