Tijdstip van deze bijeenkomst: 09.30 – 16.00 uur

Over deze bijeenkomst:

De voorbereidingen voor de komende Nationale Rekencoordinatordag (NRCD) zijn in volle gang. Dit is een jaarlijkse conferentie voor leerkrachten in het basisonderwijs. Meer informatie over de conferentie vind je hier. Tijdens de laatste NRCD is er al aandacht besteed aan Curriculum.nu. De komende conferentie verzorgen leden van het Ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde drie werkgroepen. De ontwikkelteamleden vertellen hoe zij tot bepaalde keuzes zijn gekomen en wat leerkrachten/leercoördinatoren basisonderwijs daar in hun dagelijkse werk mee kunnen.

 

Datum: 08 maart 2019
Adres: Utrecht, Nederland