Tijdstip van deze bijeenkomst:

15.00 tot 18.00 uur.

Over deze bijeenkomst

Het ontwikkelteam Mens en Natuur is op zoek naar docenten uit de bovenbouw van het voortgezet onderwijs om – in aansluiting op de opbrengsten van het ontwikkelteam Mens en Natuur – te komen tot aanbevelingen voor de bovenbouw vo. We organiseren hiervoor diverse bijeenkomsten. We zoeken docenten van de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde, zowel uit vmbo als havo/vwo. Bekijk de uitnodiging hier. 

Wat gaan we doen?

Het ontwikkelteam voor het leergebied Mens en Natuur werkt aan een visie, grote opdrachten en bouwstenen voor primair onderwijs en de onderbouw van het vo. Het doel van de bijeenkomsten is om in aanvulling op deze opbrengsten tot inhoudelijke, vakgerichte aanbevelingen voor de vo bovenbouw te komen. Deze aanbevelingen dienen richting te geven aan de toekomstige actualisering van de eindtermen van de verschillende examenprogramma’s.

Datum: 04 april 2019
Adres: Locht 117, Veldhoven, Nederland