Grote opdrachten

Van woensdag 23 tot vrijdag 25 mei komt het ontwikkelteam Mens & Natuur weer bij elkaar voor een 3-daagse ontwikkelsessie. Het team maakt dan een beschrijving van de kern van het vak/leergebied in de vorm van een aantal fundamentele inzichten; de Grote opdrachten. Het ontwikkelteam beschrijft de kern van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben. Ook op deze beschrijving van de kern van het vak/leergebied vraagt het ontwikkelteam uw feedback! De tweede consultatieperiode loopt van 5 juni tot 6 juli. Binnenkort vindt u op deze website meer informatie over hoe u hierop kunt reageren. Lees hier meer over het ontwikkelproces.

Feedback bijeenkomsten

Tijdens de consultatieperioden worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd om feedback te verzamelen. Deze bijeenkomsten worden aangevuld in de kalender op deze website. Organiseert u zelf een bijeenkomst om in uw netwerk feedback op te halen? Neemt u contact op als u hierbij iemand uit het ontwikkelteam wilt uitnodigen, of u de bijeenkomst wilt toevoegen aan de kalender.

Heeft u vragen?

Mailt u uw vragen naar info@curriculum.nu. Tijdens kantoortijden kunt u bellen naar 070 – 3499605.

Terugblik eerste fase: conceptvisie op het leergebied 1 (14 maart - 17 mei)

Ontwikkelteam Mens & Natuur heeft tijdens de eerste ontwikkelsessie (14 – 16 maart) hard gewerkt aan een conceptvisie op het leergebied Mens & Natuur. U kunt deze conceptvisie hier downloaden. U vindt in dit PDF-bestand ook een kort procesverslag (hoe heeft het team gewerkt?) en de vragen die het ontwikkelteam Mens & Natuur heeft gesteld. In de periode van 26 maart tot 25 april heeft het team vervolgens feedback verzameld tijdens een groot aantal bijeenkomsten en via deze website. U kunt nu niet meer reageren op de conceptvisie. Namens het ontwikkelteam danken wij u hartelijk voor alle ontvangen feedback! 

De eerste consultatiefase liep van 26 maart tot 25 april. Tijdens de eerste consultatiefase konden vakverenigingen en andere netwerken, het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, de wetenschap, ontwikkelscholen, belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de conceptvisie op de leergebied. Vanaf maandag 11 juni kunt u hier het consultatieverslag lezen, waarin het ontwikkelteam Mens & Natuur uitleg geeft over de wijze waarop ze de feedback hebben verwerkt. Bijvoorbeeld welke punten ze hebben meegenomen om de visie aan te scherpen en welke punten niet.