Welkom op de pagina met alle tussenresultaten van het ontwikkelteam Mens & Maatschappij.

Wanneer u op deze pagina naar beneden navigeert komt u bij een overzicht per fase. Bekijk hier het volledige overzicht van het ontwikkelproces.

Feedback bijeenkomsten

Tijdens consultatieperioden worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd om feedback te verzamelen. Deze bijeenkomsten worden aangevuld in de kalender op deze website. Organiseert u zelf een bijeenkomst om in uw netwerk feedback op te halen? Neemt u contact op als u hierbij iemand uit het ontwikkelteam wilt uitnodigen, of u de bijeenkomst wilt toevoegen aan de kalender.

Heeft u vragen?

Mailt u uw vragen naar info@curriculum.nu. Vragen over de consultatiefasen en vragen van technische aard kunt u mailen naar consultatie@curriculum.nu. Tijdens kantoortijden kunt u bellen naar 070 – 3499605.

Terugblik eerste fase: conceptvisie op het leergebied

Ontwikkelteam Mens & Maatschappij heeft tijdens de eerste ontwikkelsessie (14 – 16 maart) hard gewerkt aan een conceptvisie op het leergebied Mens & Maatschappij. U kunt deze conceptvisie hier downloaden. U vindt in dit PDF-bestand ook een kort procesverslag (hoe heeft het team gewerkt?) en de vragen die het ontwikkelteam Mens & Maatschappij heeft gesteld. In de periode van maandag 26 maart tot woensdag 25 april heeft het team vervolgens feedback verzameld tijdens een groot aantal bijeenkomsten en via deze website. U kunt nu niet meer reageren op de conceptvisie. Namens het ontwikkelteam danken wij u hartelijk voor alle ontvangen feedback!

Inmiddels heeft het team de visie bijgesteld op basis van de ontvangen feedback. Lees hier de bijgestelde visie en lees in het consultatieverslag over de keuzes die het team hierbij gemaakt heeft.

De eerste consultatiefase liep van 26 maart tot 25 april. Tijdens de eerste consultatiefase konden vakverenigingen en andere netwerken, het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, de wetenschap, ontwikkelscholen, belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de conceptvisie op de leergebied. U kunt hier het consultatieverslag lezen, waarin het ontwikkelteam Mens & Maatschappij uitleg geeft over de wijze waarop ze de feedback hebben verwerkt.

Bekijk hier alle binnengekomen feedback op het eerste tussenproduct van Mens & Maatschappij.

Terugblik tweede fase: grote opdrachten

Grote opdrachten 

Van woensdag 23 tot vrijdag 25 mei kwam het ontwikkelteam Mens & Maatschappij bij elkaar voor de tweede ontwikkelsessie. Tijdens de tweede ontwikkelsessie is het team gestart met nadenken over de grote opdrachten. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden).

Ontwikkelteam Mens & Maatschappij bleek meer tijd nodig te hebben om de grote opdrachten te kunnen formuleren. Zij wilden daarom eerst in verschillende gespreksrondes een aantal dilemma’s en vragen voorleggen. Tijdens de tweede consultatiefase kon er online geen feedback gegeven worden op de grote opdrachten.

Bekijk hier het tussenproduct van ontwikkelteam Mens & Maatschappij met het procesverslag van de tweede ontwikkelsessie. Bekijk hier de ontvangen feedback op de eerste versies van de grote opdrachten van de andere leergebieden.