Hoofdlijn voorstel van de leraren en schoolleiders van het ontwikkelteam Digitale Geletterdheid

Digitale technologie speelt een steeds grotere rol in het leven en werken van mensen. Voor alle leerlingen in Nederland is het van belang om bewust en met zelfvertrouwen deel te kunnen nemen aan de digitaliserende wereld en hieraan te kunnen bijdragen. Digitale geletterdheid maakt nu nog geen deel uit van de kerndoelen in het onderwijs, maar krijgt een plek in het nieuwe curriculum.

Basisconcepten

Leerlingen leven met digitale technologie en beschouwen dit als vanzelfsprekend. Toch blijkt dat zij lang niet alle mogelijkheden benutten en dat zij zich vaak onvoldoende bewust zijn van wat zij doen en delen. Het ontwikkelteam vindt het belangrijk dat leerlingen op eigen kracht leren functioneren in de gedigitaliseerde samenleving. Tevens is het belangrijk, dat ze begrip ontwikkelen van de werking van digitale technologie, zodat zij kunnen meebewegen met de veranderende technologie en daar ook aan kunnen bijdragen. Wie technologie begrijpt, kan er invloed op uitoefenen. Daarom vindt het ontwikkelteam het belangrijk dat leerlingen vooral de basisconcepten leren. Deze zijn minder veranderlijk dan de toepassingen daarvan. Of je nu Facebook, Instagram of Snapchat gebruikt, ze werken alle op basis van hetzelfde concept en werken volgens dezelfde principes. Vanuit de kennis van basisconcepten kunnen leerlingen ook nieuwe ontwikkelingen begrijpen.

Domeinen

Het ontwikkelteam onderscheidt vier inhoudelijke domeinen:
ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking.  In acht thema’s komen deze inhoudelijke domeinen aan de orde:


Het is belangrijk, dat leerlingen kennis en vaardigheden verwerven, maar ook dat zij leren nadenken over digitale technologie en daar creatief mee om kunnen gaan. Iets bestellen op internet is makkelijk, maar hoe zorg je ervoor, dat je dat veilig doet? En wat betekent het kopen op internet voor de fysieke winkels. Hoe kun je zelf gebruik maken van de mogelijkheden die internet biedt om zelf te ondernemen?

Digitale geletterdheid krijgt een plek in het primair én het voortgezet onderwijs, zoveel mogelijk geïntegreerd in andere leergebieden.

Primair Onderwijs

In het primair onderwijs leren leerlingen in hun eigen context en leerniveau met zelfvertrouwen om te gaan met digitale middelen. Hoe zoek je bronnen voor een werkstuk op internet? Wat kan je doen als je geconfronteerd wordt met kwetsende of schokkende afbeeldingen op het internet? Wat vind je ervan als foto’s van jou worden gedeeld? Hoe gebruik je digitale middelen om mooie dingen te maken?

Voortgezet Onderwijs

In het voortgezet onderwijs word je digitale wereld groter. Hoe organiseer je je eigen digitale identiteit? Hoe kun je digitale middelen gebruiken om je maatschappelijke betrokkenheid te tonen? Hoe werkt artificiële intelligentie (AI)? Vaak zijn ontwikkelingen moeilijk te stoppen, maar je kunt ze wel richten. Het ontwikkelteam vindt het belangrijk dat leerlingen kritisch over technologie vraagstukken leren nadenken. Er kan veel met technologie, maar moet je dat ook allemaal willen?