Tijdstip: van 10.00 – 14.30 uur
Adres: Drift 21 Utrecht

 

Op 16 juni is er weer de gelegenheid om uw ideeën over de toekomst van het vak Nederlands te toetsen aan die ideeën van het ontwikkelteam en die van het ontwikkelteam aan te scherpen. In samenwerking met het ontwikkelteam van Curriculum.nu organiseert het Sectiebestuur Nederlands met de Taalunie, het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs en de Meesterschapsteams Nederlands van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen een feedbackgesprek

Organiserende partijen:

  • Sectie Nederlands van de vakvereniging Levende Talen
  • de Taalunie
  • Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs
  • het Meesterschapsteam Nederlands van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Doelgroep:

  • Leerkrachten p.o. (beperkt)
  • Leraren v.o.
  • Leraren vervolgonderwijs (mbo en ho)
  • Taalbeleidscoördinatoren
  • Andere belanghebbenden: inspectie, etc.

Doel van deze bijeenkomst: feedback op tussenproduct / vergroten bekendheid met, betrokkenheid bij Curriculum.nu en creëren draagvlak.

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk. U kunt zich aanmelden voor de feedbackbijeenkomst en/of de digitale consultatie; gebruik het formulier via deze link. Inschrijving is mogelijk tot 12 uur, 11 juni; u ontvangt na die datum een bevestiging.

Datum: 16 juni 2018
Adres: Drift 21, Utrecht, Nederland