Tijdstip: van 10.00 – 13.30
Organiserende partijen:

  • Sectie Nederlands van de vakvereniging Levende Talen
  • de Taalunie
  • Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs
  • het Meesterschapsteam Nederlands van het programma Vakdidactiek Geesteswetenschappen.

Programma feedbackbijeenkomst 27 oktober 2018:

Volgt later.

Doelgroep:

  • Leerkrachten p.o. (beperkt)
  • Leraren v.o.
  • Leraren vervolgonderwijs (mbo en ho)
  • Taalbeleidscoördinatoren
  • Andere belanghebbenden: inspectie, etc.

Doel van deze bijeenkomst: feedback op tussenproduct / vergroten bekendheid met, betrokkenheid bij Curriculum.nu en creëren draagvlak.

Deze bijeenkomst is gratis toegankelijk. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar sbnlevendetalen@gmail.com

Datum: 27 oktober 2018
Adres: Oudaen, Oudegracht 99, 3511 AE Utrecht, Nederland