Wat: Regiobijeenkomst Curriculum.nu Zuid-Limburg

Waar: Zuid-Limburg,

Kindcentrum Anne Frank

De Beente 15, 6229 AV Maastricht

Wanneer: woensdag 22 mei van 14:30 – 17:00 uur

Welke leergebieden: Nederlands, Rekenen & Wiskunde, Burgerschap en Bewegen & Sport

Aanmelden: Aanmelden t/m maandag 20 mei bij Etienne Venhorst (e.venhorst@mosalira.nl)

Datum: 22 mei 2019
Adres: De Beente 15, Maastricht, Nederland