Update 15 november:

U kunt op dit moment geen feedback geven op de tussenproducten van de ontwikkelteams. De volgende consultatiefase start op dinsdag 8 januari 2019. We zien u dan graag terug! 

 

Leraren, schoolleiders en scholen werken voor het eerst zélf aan het landelijke curriculum. Dat is niet alleen uniek maar ook belangrijk, want het curriculum voor het primair- en voortgezet onderwijs wordt geactualiseerd zodat het aansluit op de huidige tijd en klaar is voor de toekomst. Wat betekent Curriculum.nu voor u of voor uw organisatie? Lees en denk mee of bekijk onze vraag & antwoord pagina.

Curriculum.nu staat voor:

  • Een actueel curriculum dat klaar is voor de toekomst;      
  • Terugdringen van overladenheid voor leerlingen;
  • Soepele overgangen voor leerlingen tussen scholen (po/vo);
  • Meer ruimte voor eigen invulling door scholen;
  • Goede samenhang tussen leergebieden om o.a. dubbelingen te voorkomen;
  • Concretere uitwerking biedt houvast voor leraren.

Hoe werkt Curriculum.nu?

  • Er zijn 9 ontwikkelteams voor 9 leergebieden: Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij.
  • De leraren, schoolleiders en scholen halen feedback op onder o.a. leerlingen, ouders, vervolgonderwijs, vakverenigingen en wetenschappers. Uw feedback is gewenst!

Meedoen:

Ook uw inbreng is zeer welkom! Na iedere ontwikkelsessie komen de teams met nieuwe tussenproducten. In december worden op basis van de grote opdrachten kennis en vaardigheden benoemd. Na de ontwikkelsessie in december kunt u wederom uw inbreng leveren. Houd daarvoor deze website in de gaten.

Bent u benieuwd naar de vorige tussenproducten; de visie op het leergebied en de grote opdrachten? Een overzicht van alle tussenproducten vindt u hier.

Bekijk hier het hele ontwikkelproces in één overzicht.