Hartelijk welkom op de feedbackpagina van Curriculum.nu. De vierde consultatiefase is sinds maandag 28 januari gesloten. Dat betekent dat u op dit moment geen feedback kunt geven op tussenresultaten. Vanaf 7 mei (onder voorbehoud) start een lange consultatiefase. Uw input is dan weer zeer gewenst. We brengen u via deze website en via onze nieuwsbrief en social media kanalen op de hoogte wanneer u weer kunt reageren. 

 

Leraren, schoolleiders en scholen werken voor het eerst zélf aan het landelijke curriculum. Dat is niet alleen uniek maar ook belangrijk, want het curriculum voor het primair- en voortgezet onderwijs wordt geactualiseerd zodat het aansluit op de huidige tijd en klaar is voor de toekomst. Wat betekent Curriculum.nu voor u of voor uw organisatie? Lees en denk mee of bekijk onze vraag & antwoord pagina.

Curriculum.nu staat voor:

  • Een actueel curriculum dat klaar is voor de toekomst;      
  • Terugdringen van overladenheid voor leerlingen;
  • Soepele overgangen voor leerlingen tussen scholen (po/vo);
  • Meer ruimte voor eigen invulling door scholen;
  • Goede samenhang tussen leergebieden om o.a. dubbelingen te voorkomen;
  • Concretere uitwerking biedt houvast voor leraren.

Hoe werkt Curriculum.nu?

  • Er zijn 9 ontwikkelteams voor 9 leergebieden: Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij.
  • De leraren, schoolleiders en scholen halen feedback op onder o.a. leerlingen, ouders, vervolgonderwijs, vakverenigingen en wetenschappers. Uw feedback is gewenst!

Meedoen:

Ook uw inbreng is zeer welkom! Na iedere ontwikkelsessie komen de teams met nieuwe tussenproducten. In februari komen de teams bij elkaar voor de vijfde ontwikkelsessie. Ze werken dan per leergebied aan het afronden van de bouwstenen. Vanaf mei volgt een lange consultatieperiode waarin u uw feedback kunt geven.

Tussenproduct Bewegen & Sport

Tussenproduct Bewegen & Sport

Bekijk hier het vierde tussenproduct van Bewegen & Sport

Consultatievragen Bewegen & Sport

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Bewegen & Sport.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Rekenen & Wiskunde

Tussenproduct Rekenen & Wiskunde

Bekijk hier het vierde tussenproduct van Rekenen & Wiskunde.

Consultatievragen Rekenen & Wiskunde

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Rekenen & Wiskunde.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Nederlands

Tussenproduct Nederlands

Bekijk hier het vierde tussenproduct van Nederlands

Consultatievragen Nederlands

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Nederlands.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Burgerschap

Tussenproduct Burgerschap

Bekijk hier het vierde tussenproduct van Burgerschap

Consultatievragen Burgerschap

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor het leergebied Burgerschap.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Digitale geletterdheid

Tussenproduct Digitale geletterdheid

Bekijk hier het vierde tussenproduct van Digitale geletterdheid

Consultatievragen Digitale geletterdheid

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Digitale geletterdheid.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Engels / Moderne vreemde talen

Tussenproduct Engels / Moderne vreemde talen

Bekijk hier het vierde tussenproduct van Engels / Moderne vreemde talen.

Consultatievragen Engels / Moderne vreemde talen

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Engels / Moderne vreemde talen.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Kunst & Cultuur

Tussenproduct Kunst & Cultuur

Bekijk het vierde tussenproduct van Kunst & Cultuur

Consultatievragen Kunst & Cultuur

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Kunst & Cultuur.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Mens & Maatschappij

Tussenproduct Mens & Maatschappij

Bekijk hier het vierde tussenproduct van Mens & Maatschappij.

Tussenproduct Mens & Natuur

Tussenproduct Mens & Natuur

Bekijk het vierde tussenproduct van Mens & Natuur.

Bent u benieuwd naar de vorige tussenproducten; de visie op het leergebied en de grote opdrachten? Een overzicht van alle tussenproducten vindt u hier.

Bekijk hier het hele ontwikkelproces in één overzicht.