Leraren, schoolleiders en scholen vanuit het primair en voortgezet onderwijs werken voor het eerst zélf en gezamenlijk aan het landelijke curriculum. Het curriculum wordt geactualiseerd zodat het aansluit op de huidige tijd en klaar is voor de toekomst. Voor elk leergebied hebben leraren en schoolleiders conceptvoorstellen gemaakt, waarop zij feedback verzamelen t/m 11 augustus. Geef op deze pagina uw feedback!

Curriculum.nu staat voor:

  • Een actueel curriculum dat klaar is voor de toekomst;
  • Terugdringen van overladenheid voor leerlingen;
  • Soepele overgangen voor leerlingen tussen scholen (po/vo);
  • Meer ruimte voor eigen invulling door scholen;
  • Goede samenhang tussen leergebieden om o.a. overladenheid terug te dringen;
  • Concretere uitwerking biedt houvast voor leraren.

Hoe werkt Curriculum.nu?

  • Er zijn 9 ontwikkelteams voor 9 leergebieden: Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij.
  • De leraren, schoolleiders en scholen halen feedback op onder o.a. leerlingen, ouders, vervolgonderwijs, vakverenigingen en wetenschappers. Uw feedback is gewenst!

Geef uw feedback

Uw feedback is zeer welkom! U vindt hieronder van alle ontwikkelteams het document (PDF) met alle voorstellen, een overzicht van de consultatievragen en de mogelijkheid om feedback te geven. Helemaal onderaan deze pagina heeft u de mogelijkheid om suggesties of feedback te geven over het geheel van de opbrengsten. Wilt u niet de gehele PDF lezen, maar wel inzicht krijgen in de voorstellen? Ga dan naar deze overzichtspagina met alle voorstellen. Uw feedback wordt door de leraren en schoolleiders gebruikt om verder te werken aan hun voorstellen, om deze vervolgens in het najaar te overhandigen aan de minister voor basis- en voortgezet onderwijs.

Conceptvoorstel Bewegen & Sport

Conceptvoorstel Bewegen & Sport

Bekijk hier het conceptvoorstel voor Bewegen & Sport

Consultatievragen Bewegen & Sport

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Bewegen & Sport.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Conceptvoorstel Rekenen & Wiskunde

Conceptvoorstel Rekenen & Wiskunde

Bekijk hier het conceptvoorstel voor Rekenen & Wiskunde.

Consultatievragen Rekenen & Wiskunde

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Rekenen & Wiskunde.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Conceptvoorstel Nederlands

Conceptvoorstel Nederlands

Bekijk hier het het conceptvoorstel voor het leergebied Nederlands

Consultatievragen Nederlands

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Nederlands.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Conceptvoorstel Burgerschap

Conceptvoorstel Burgerschap

Bekijk hier het conceptvoorstel voor het leergebied Burgerschap.

Consultatievragen Burgerschap

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor het leergebied Burgerschap.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Conceptvoorstel Digitale geletterdheid

Conceptvoorstel Digitale geletterdheid

Bekijk hier het conceptvoorstel voor het leergebied Digitale geletterdheid.

Consultatievragen Digitale geletterdheid

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Digitale geletterdheid.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Conceptvoorstel Engels / Moderne vreemde talen

Conceptvoorstel Engels / Moderne vreemde talen

Bekijk hier het conceptvoorstel voor het leergebied Engels / Moderne vreemde talen.

Consultatievragen Engels / Moderne vreemde talen

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Engels / Moderne vreemde talen.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Conceptvoorstel Kunst & Cultuur

Conceptvoorstel Kunst & Cultuur

Bekijk hier het conceptvoorstel voor het leergebied Kunst & Cultuur.

Consultatievragen Kunst & Cultuur

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Kunst & Cultuur.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Conceptvoorstel Mens & Maatschappij

Conceptvoorstel Mens & Maatschappij

Bekijk hier het conceptvoorstel voor het leergebied Mens & Maatschappij.

Consultatievragen Mens & Maatschappij

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Mens & Maatschappij.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Conceptvoorstel Mens & Natuur

Conceptvoorstel Mens & Natuur

Bekijk hier het conceptvoorstel voor het leergebied Mens & Natuur.

Consultatievragen Mens & Natuur

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Mens & Natuur.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.