Leraren, schoolleiders en scholen werken voor het eerst zélf aan het landelijke curriculum. Dat is niet alleen uniek maar ook belangrijk, want het curriculum voor het primair- en voortgezet onderwijs wordt geactualiseerd zodat het aansluit op de huidige tijd en klaar is voor de toekomst. Wat betekent Curriculum.nu voor u of voor uw organisatie? Lees en denk mee of bekijk onze vraag & antwoord pagina.

Curriculum.nu staat voor:

  • Een actueel curriculum dat klaar is voor de toekomst;      
  • Terugdringen van overladenheid voor leerlingen;
  • Soepele overgangen voor leerlingen tussen scholen (po/vo);
  • Meer ruimte voor eigen invulling door scholen;
  • Goede samenhang tussen leergebieden om o.a. dubbelingen te voorkomen;
  • Concretere uitwerking biedt houvast voor leraren.

Hoe werkt Curriculum.nu?

  • Er zijn 9 ontwikkelteams voor 9 leergebieden: Burgerschap, Bewegen & Sport, Kunst & Cultuur, Nederlands, Engels / Moderne vreemde talen, Rekenen & Wiskunde, Digitale geletterdheid, Mens & Natuur en Mens & Maatschappij.
  • De leraren, schoolleiders en scholen halen feedback op onder o.a. leerlingen, ouders, vervolgonderwijs, vakverenigingen en wetenschappers. Uw feedback is gewenst!

Meedoen:

Ook uw inbreng is zeer welkom! Per leergebied zijn op 16 oktober de nieuwe tussenproducten gepubliceerd: de grote opdrachten per leergebied. Deze grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). In december worden op basis van deze grote opdrachten kennis en vaardigheden benoemd.

Hieronder kunt u per team de grote opdrachten lezen en direct antwoord geven op de vragen van de ontwikkelteams via de online antwoordmodule.

Tussenproduct Bewegen & Sport

Tussenproduct Bewegen & Sport

Bekijk hier de grote opdrachten voor Bewegen & Sport

Consultatievragen Bewegen & Sport

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Bewegen & Sport.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Rekenen & Wiskunde

Tussenproduct Rekenen & Wiskunde

Bekijk hier de grote opdrachten voor Rekenen & Wiskunde.

Consultatievragen Rekenen & Wiskunde

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Rekenen & Wiskunde.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Nederlands

Tussenproduct Nederlands

Bekijk hier de grote opdrachten voor het leergebied Nederlands

Consultatievragen Nederlands

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Nederlands.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Burgerschap

Tussenproduct Burgerschap

Bekijk hier de grote opdrachten voor het leergebied Burgerschap.

Consultatievragen Burgerschap

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor het leergebied Burgerschap.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Digitale geletterdheid

Tussenproduct Digitale geletterdheid

Bekijk hier de grote opdrachten voor het leergebied Digitale geletterdheid.

Consultatievragen Digitale geletterdheid

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Digitale geletterdheid.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Engels / Moderne vreemde talen

Tussenproduct Engels / Moderne vreemde talen

Bekijk hier de grote opdrachten voor het leergebied Engels / Moderne vreemde talen.

Consultatievragen Engels / Moderne vreemde talen

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Engels / Moderne vreemde talen.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Kunst & Cultuur

Tussenproduct Kunst & Cultuur

Bekijk hier de grote opdrachten voor het leergebied Kunst & Cultuur.

Consultatievragen Kunst & Cultuur

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Kunst & Cultuur.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Mens & Maatschappij

Tussenproduct Mens & Maatschappij

Bekijk hier de grote opdrachten voor het leergebied Mens & Maatschappij.

Consultatievragen Mens & Maatschappij

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Mens & Maatschappij.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Tussenproduct Mens & Natuur

Tussenproduct Mens & Natuur

Bekijk hier de grote opdrachten voor het leergebied Mens & Natuur.

Consultatievragen Mens & Natuur

Consultatievragen

Hier vindt u de losse consultatievragen voor Mens & Natuur.

LET OP: u kunt alleen feedback geven via de feedbackmodule op de website.

Bent u benieuwd naar de vorige twee tussenproducten, de visie op het leergebied en de eerste set aan grote opdrachten? Een overzicht van alle tussenproducten vindt u hier.

Bekijk hier het hele ontwikkelproces in één overzicht.