Bijgestelde conceptvisie en consultatieverslag

In de eerste ontwikkelsessie in maart heeft ontwikkelteam Engels/ moderne vreemde talen een conceptvisie op het leergebied opgesteld. In de weken hierna heeft het team feedback opgehaald op de conceptvisie. In de tweede ontwikkelsessie heeft het team vervolgens de visie bijgesteld. Lees hier het consultatieverslag met de keuzes die het team hierin heeft gemaakt en hier de bijgestelde conceptvisie.

Grote opdrachten: geef nu uw feedback 

Van woensdag 23 tot vrijdag 25 mei kwam het ontwikkelteam Engels / Moderne vreemde talen bij elkaar voor de tweede ontwikkelsessie. Tijdens de tweede ontwikkelsessie heeft het team niet alleen gewerkt aan het bijstellen van de conceptvisie op het leergebied, maar is ook gestart met het formuleren van een aantal grote opdrachten. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden). Bekijk hier het tweede tussenproduct van het ontwikkelteam Engels / Moderne vreemde talen.  Of lees hier meer over het ontwikkelproces.

Feedback bijeenkomsten

Tijdens de consultatieperioden worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd om feedback te verzamelen. Deze bijeenkomsten worden aangevuld in de kalender op deze website. Organiseert u zelf een bijeenkomst om in uw netwerk feedback op te halen? Neemt u contact op als u hierbij iemand uit het ontwikkelteam wilt uitnodigen, of u de bijeenkomst wilt toevoegen aan de kalender.

Heeft u vragen?

Mailt u uw vragen naar info@curriculum.nu. Vragen over de consultatiefasen en vragen van technische aard kunt u mailen naar consultatie@curriculum.nu. Tijdens kantoortijden kunt u bellen naar 070 – 3499605.

Terugblik eerste fase: conceptvisie op het leergebied 1 (14 maart - 17 mei)

Ontwikkelteam Engels/ moderne vreemde talen heeft tijdens de eerste ontwikkelsessie (14 tot 16 maart) hard gewerkt aan een conceptvisie op het leergebied Engels/ moderne vreemde talen. U kunt deze conceptvisie hier downloaden. U vindt in dit PDF-bestand ook een kort procesverslag (hoe heeft het team gewerkt?) en de vragen die het ontwikkelteam Engels/ moderne vreemde talen heeft gesteld. In de periode van 26 maart tot 25 april heeft het team vervolgens feedback verzameld tijdens een groot aantal bijeenkomsten en via deze website. U kunt nu niet meer reageren op de conceptvisie. Namens het ontwikkelteam danken wij u hartelijk voor alle ontvangen feedback! Op basis van de feedback heeft ontwikkelteam Engels/ moderne vreemde talen de conceptvisie bijgesteld. Lees hier de bijgestelde visie en het bijbehorende consultatieverslag.

De eerste consultatiefase liep van 26 maart tot 25 april. Tijdens de eerste consultatiefase konden vakverenigingen en andere netwerken, het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, de wetenschap, ontwikkelscholen, belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de conceptvisie op de leergebied. U kunt hier het consultatieverslag lezen, waarin het ontwikkelteam Engels / Moderne vreemde talen uitleg geeft over de wijze waarop ze de feedback hebben verwerkt.

Bekijk hier alle binnengekomen feedback op het eerste tussenproduct van het ontwikkelteam Engels / Moderne vreemde talen.