Over het Stedelijk Gymnasium Breda

Het Stedelijk Gymnasium Breda is een openbaar categoriaal gymnasium met circa duizend leerlingen. Onze leerlingen zijn cognitief begaafd en nieuwsgierig van aard en hebben vaak meerdere talenten en een brede belangstelling. Als school streven we ernaar al die verschillende leerlingen met hun uiteenlopende interesses en persoonlijke uitdagingen in hun behoeften te voorzien. Dit betekent allereerst dat we in ons standaardcurriculum inzetten op diepgang: we willen ervoor zorgen dat onze vakinhoud soms nét een stapje verder gaat. Daarnaast bieden we onze leerlingen veel extracurriculaire projecten en activiteiten waarin zij hun talenten kunnen laten floreren en nieuwe kwaliteiten kunnen ontdekken. Tenslotte zijn we als gymnasium druk bezig om ons onderwijs zo goed mogelijk aan te laten sluiten op het vervolgonderwijs, de academische wereld. Op dit moment zijn we bezig een leerlijn academische vaardigheden op te zetten. Deze leerlijn dient twee doelen: op kleine schaal willen we leerlingen beter uitrusten voor hun profielwerkstuk, op grotere schaal willen we onze leerlingen écht goed voorbereiden op het wetenschappelijk onderwijs.

Bekijk hier onze website.