Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu als ontwikkelschool

Als school zijn wij al geruime tijd bezig om betekenisvol, samenhangend onderwijs aan te bieden binnen thema’s. Deze thema’s werken wij samen met de kinderen uit waarbij de  kerndoelen leidend zijn. De afgelopen jaren vullen wij de inhoud steeds verder aan met wereldoriëntatie, cultuur, techniek, taal en burgerschapsvaardigheden. Wij stelden ons de vraag wat precies onder burgerschapsvaardigheden wordt verstaan wanneer je het als vak op de basisschool ziet.

Wij zochten ook naar antwoorden op de vraag hoe je dit vak betekenisvol kunt aanbieden. Nu gebruiken wij lessen van de Vreedzame school, het gesprek en er komt veel aan de orde binnen de  thema’s. Er is nog geen sprake  van een leerlijn of beredeneerd aanbod.

Om die twee redenen leek het ons heel inspirerend om dat samen met anderen uit te zoeken wetende dat datgene waar je zelf naartoe werkt veel meer van jezelf wordt. Daarnaast leek het ons geweldig leuk om als school met de ouders en kinderen mee te kunnen denken over het onderwijs voor de komende jaren. Wij geloven namelijk dat samen leren leven, met respect voor anderen en de dingen om ons heen een van de belangrijkste vaardigheden is die we kinderen moeten meegeven.

Over onze school:

Wij zijn een mooie Jenaplanschool midden in de binnenstad van Delft.

Onze kinderen werken in driejarige stamgroepen waar veel ruimte is om te leren van en met elkaar. Ieders unieke kwaliteit, van kinderen, teamleden en ouders draagt daaraan bij.

Het werken in stamgroepen is mogelijk dankzij het gemotiveerde team en het feit dat wij kinderen leren zelfstandig te plannen en werken maar ook juist het samen werken stimuleren. Onze school heeft een prettig klimaat. Kinderen geven aan zich niet gepest of buitengesloten te voelen en gaan met plezier naar school. Dit komt door de open houding en de tijd voor het gesprek. Alles is bespreekbaar. In deze veilige omgeving mogen wij met elkaar werken, spelen, vieren, luisteren, vertellen, fouten maken, ontdekken en presenteren.

Dit is het juiste klimaat om meningen te verkennen en te ontdekken wie jij bent en waar jij staat in het leven.

De Oostpoort is een school van de Laurentiusstichting en is een door de NJPV erkende Jenaplanschool. Binnen deze groepen kunnen wij de inhoud en visie van het ontwikkelteam verder uitdragen.

Bekijk hier onze website. 

Berichten van deze school: 

‘Leer het me, leg het me uit, zodat ik er zelf een mening over kan vormen’

Feedback op grote opdracht 2: Wie heeft het hier voor het zeggen?