Motivatie voor ontwikkelschool

In ons schoolplan staat dat we ons richten op de kritisch creatieve burger en dat we de leerling dat kunnen bieden wat hij of zij nodig heeft. Dat betekent dat we er zijn voor de ‘gewone’ leerling maar dat we ons ook richten op de leerlingen die (veel) meer kan. In dat kader zijn we bezig met een onderwijsvernieuwing omdat we merken dat de huidige situatie niet meer past bij wat je eigenlijk als school wilt. Curriculum nu geeft ons de kans om mee te denken wat de kern moet zijn binnen een nieuw curriculum VWO.

Verder merken we dat de huidige vakkenstructuur te veel het hokjes denken stimuleert; er zijn overeenkomsten en verbanden met verschillende vakken en die moeten ook beter gelegd gaan worden. Dit is zelfs een duidelijke roep vanuit onze leerlingen.

In het verleden heeft het Praedinius meegedaan in de ontwikkeling van nieuwe natuurkunde en nieuwe scheikunde.

 

HET PRAEDINIUSKARAKTER

Het Praedinius is een zelfstandig gymnasium. Dat houdt in dat we alleen onderwijs geven op vwo-niveau en dat we – naast de gewone vakken – Latijn, Grieks en filosofie doceren. We zijn er dus voor leerlingen die meer dan gemiddeld intelligent zijn en wij zorgen ervoor dat je talent alle ruimte krijgt om tot bloei te komen. Zowel binnen de lessen als daarbuiten. Zelfs wanneer je tot de allerslimsten behoort, kunnen we je voldoende uitdaging bieden: sinds 2008 zijn we gecertificeerd als Begaafdheidsprofielschool, wat betekent dat we de kennis en vaardigheid bezitten om hoogbegaafde kinderen goed te begeleiden. En als enig categoraal gymnasium hebben we een Technasium binnen de school.

En verder? Er is op het Praedinius veel aandacht voor saamhorigheid en er heerst een open en gezellige sfeer. Op onze school is bovendien een hoop te beleven. Zo hebben we een groot aantal schoolverenigingen waar je allerlei leuke dingen kunt doen. Toneelspelen, debatteren en muziek maken bijvoorbeeld. We zijn een olympiadeschool, dus als je van competitie houdt, kun je elk jaar meedoen aan allerlei nationale en internationale wedstrijden waarin het Praedinius meestrijdt om de hoogste eer.

Nieuwsartikelen over deze school

  • Blog van Ton Groenewegen, die een dochter heeft op het Praedinius. Hij beschrijft hoe hij op een doordeweekse avond naar de school gaat om feedback te geven op de grote opdrachten voor het leergebied Rekenen & Wiskunde.

Website: klik hier voor onze website.