Waarom willen wij een Ontwikkelschool zijn?

Wij zijn een ambitieuze school, met de blik op de toekomst. Naast het feit dat we deelname aan dit project zien als kans om zelf een stap voorwaarts te maken, voelen we de verantwoordelijkheid naar onze, maar ook leerlingen van andere scholen, om bij te dragen aan de vormgeving van het onderwijs voor de wereld van morgen; hún wereld van morgen.
De visie in ons schoolplan begint met:

‘Kinderen zijn onderweg in een samenleving die voortdurend verandert. Ze hebben daarvoor onderwijs nodig dat hen op weg helpt in het hier en nu en dat hen vaardig maakt in de toekomstige wereld’

Alleen al hieruit blijkt dat het onze taak is om leerlingen met nieuwe-, digitale technieken in aanraking te brengen; het is onze opdracht om onze leerlingen ICT vaardigheden bij te brengen die hen helpen in de steeds digitaler wordende maatschappij: Leven in een digitale maatschappij à Onderwijs krijgen in digitale vaardigheden.

Digitale Geletterdheid heeft al enige jaren onze aandacht. De afgelopen 2 schooljaren zijn er ICT-pilots geweest met 2 groepen; 1 dagdeel per week was er ruimte voor experimenteren, voor het zoeken naar methodieken, middelen en ontdekken wat werkt en wat niet (met name t.a.v. Mediawijsheid en Computational Thinking). Dit zoeken richtte zich ook op het vinden van een goed werkbare manier om met deze inzet van ICT aan de slag te gaan op een basisschool.

Daarom werd ik direct getriggerd door het aanbod om bij te dragen aan dit project als ontwikkelschool.

Omschrijving Dr. J.A.  Gerth van Wijkschool

Onze school staat in stadsdeel Laak in Den Haag. Wij zijn een school voor regulier basisonderwijs met 16 groepen en ca.360 leerlingen.

Vorig schooljaar zijn we gestart in een nieuw gebouw, met 2 partners, een kinderdagverblijf en een peuterspeelzaal. Gezamenlijk vormen we Kindcentrum Kosmos.

In het nieuwe gebouw zijn de ICT voorzieningen uiteraard goed en up to date. Echter zijn we door de nieuwbouw enigszins achterop geraakt in de ontwikkeling van onderwijskundige toepassingen van ICT. Komende jaren willen we daarin een inhaalslag maken.

Website

Bekijk hier onze website.

Nieuws

Interview met Leo van ’t Hof. Docent op de Gerth van Wijkschool. (juli 2019)