Motivatie om mee te doen aan Curriculum.nu als ontwikkelschool

Onze school heeft de laatste 15 jaren een ontwikkeling doorgemaakt van een school die werkt met een leerstofjaarklassensysteem met daarbij behorende methodes naar het werken met (zelfontwikkelde) leerlijnen. Hierbij zijn de kerndoelen en later de referentieniveaus leidend geweest. De leerlijnen zijn gevuld met passende materialen en middelen.

Het denken rondom de leerlijnen en bijbehorend curriculum blijft een uitdagende opdracht. Als ontwikkelschool willen we graag meedenken, maar ook gebruik maken van de kracht van samen denken.

De ontwikkelde leerlijnen zijn nu nog sterk lineair uitgewerkt. Dit betreft ook de leerlijn Nederlandse Taal, het onderdeel waarin we graag willen participeren als ontwikkelschool. Met name het curriculum rondom het begrijpend lezen heeft onze aandacht. Onze opbrengsten betreffende dit onderdeel zijn in de bovenbouw onvoldoende. Tevens wordt de motivatie van de leerling voor het begrijpend lezen door collega’s als problematisch ervaren. Als school zien wij een uitdaging in het ontwikkelen van concentrische leerlijnen waarin zeker het begrijpend lezen een plaats moet krijgen.

Over onze school

Basisschool “De Regenboog” is een school met twee locaties in de constructie hoofd- en nevenvestiging. Op de teldatum 01-11-2017 telden we 473 leerlingen. Onze onderwijsmissie richt zich op “LEREN IN GEUREN EN KLEUREN”

Deze visie is uitgewerkt in vier richtinggevende uitspraken:

  • Wij bieden onze leerlingen een ononderbroken leerproces waarbij wij ons houden aan de kerndoelen
  • Wij bieden onze leerlingen betekenisvol leren met een grote mate van autonomie
  • Onze leerkrachten zijn professionals die kinderen begeleiden in hun ontwikkeling
  • We werken met leerlijnen en flexibele werkvormen, gericht op afstemming

Bekijk hier onze website.

Updates van deze school: