Welkom op de pagina met alle tussenresultaten van het ontwikkelteam Digitale geletterdheid.

Wanneer u op deze pagina naar beneden navigeert komt u bij een overzicht per fase. Bekijk hier het volledige overzicht van het ontwikkelproces.

Feedback bijeenkomsten

Tijdens de resterende consultatieperioden worden meerdere bijeenkomsten georganiseerd om feedback te verzamelen. Deze bijeenkomsten worden aangevuld in de kalender op deze website. Organiseert u zelf een bijeenkomst om in uw netwerk feedback op te halen? Neemt u contact op als u hierbij iemand uit het ontwikkelteam wilt uitnodigen, of u de bijeenkomst wilt toevoegen aan de kalender.

Heeft u vragen?

Mailt u uw algemene vragen dan naar info@curriculum.nu. Vragen over de consultatiefasen en vragen van technische aard kunt u mailen naar consultatie@curriculum.nu. Tijdens kantoortijden kunt u bellen naar 070 – 3499605.

Terugblik eerste fase: conceptvisie op het leergebied

Ontwikkelteam Digitale geletterdheid heeft tijdens de eerste ontwikkelsessie (14 tot 16 maart) hard gewerkt aan een conceptvisie op het leergebied Digitale geletterdheid. U kunt deze conceptvisie hier downloaden. U vindt in dit PDF-bestand ook een kort procesverslag (hoe heeft het team gewerkt?) en de vragen die het ontwikkelteam Digitale geletterdheid heeft gesteld. In de periode van 26 maart tot 25 april heeft het team vervolgens feedback verzameld tijdens een groot aantal bijeenkomsten en via deze website. U kunt nu niet meer reageren op de conceptvisie. Namens het ontwikkelteam danken wij u hartelijk voor alle ontvangen feedback!

Inmiddels heeft het team de visie bijgesteld op basis van de ontvangen feedback. Lees hier de bijgestelde visie en lees in het consultatieverslag welke keuzes het team hierbij heeft gemaakt.

De eerste consultatiefase liep van 26 maart tot 25 april. Tijdens de eerste consultatiefase konden vakverenigingen en andere netwerken, het vervolgonderwijs, het bedrijfsleven, de wetenschap, ontwikkelscholen, belanghebbenden en belangstellenden feedback geven op de conceptvisie op de leergebied. Hier kunt u hier het consultatieverslag lezen, waarin het ontwikkelteam Digitale geletterdheid uitleg geeft over de wijze waarop ze de feedback hebben verwerkt.

Terugblik tweede fase: grote opdrachten

Grote opdrachten

Van woensdag 23 tot vrijdag 25 mei kwam het ontwikkelteam Digitale geletterdheid bij elkaar voor de tweede ontwikkelsessie. Tijdens de tweede ontwikkelsessie is het team gestart met het formuleren van een aantal grote opdrachten. Grote opdrachten beschrijven de essentie van wat leerlingen vanuit het perspectief van het leergebied nodig hebben om de wereld te kunnen begrijpen (kennis) en om in die wereld adequaat te kunnen handelen (vaardigheden).

Bekijk hier het tweede tussenproduct van Digitale geletterdheid. Bekijk hier de ontvangen feedback op de eerste versie van de grote opdrachten van Digitale geletterdheid of van andere leergebieden.

In de periode van 5 juni t/m 6 juli hebben de ontwikkelteams feedback opgehaald op de voorlopige grote opdrachten per leergebied. Bekijk hier de binnengekomen feedback tijdens de tweede consultatiefase.

De consultatievragen uit de tweede consultatiefase kunt u hier teruglezen.