Eind november zijn ontwikkelteamleden van Burgerschap en Kunst en Cultuur in gesprek gegaan met het netwerk van Wit aan Zet, van de projectgroep ‘Naar een inclusief curriculum’ en van IZI solutions. Zij vragen meer aandacht voor diversiteit en inclusie binnen het onderwijs. Dit heeft hele mooie inzichten opgeleverd voor de leergebieden Burgerschap, Kunst en Cultuur maar ook voor Mens & Maatschappij.

Als vervolg op deze waardevolle bijeenkomst wordt er op initiatief van de bovengenoemde partners een vervolg gepland op dinsdag 25 juni 2019. Deze bijeenkomst is bedoeld om ontwikkelteamleden aan te sporen om na te denken over hoe de verscheidenheid aan perspectieven belicht kunnen worden, richting onderwijs waarbij alle Nederlanders zich vertegenwoordigd kunnen zien. Het netwerk biedt een belangrijk aanvullend perspectief, in het bijzonder voor de teams Burgerschap, Nederlands, Engels MVT, Digitale geletterdheid, Kunst & Cultuur en Mens & Maatschappij.

De experts van dit netwerk zijn goed op de hoogte van de tussenproducten en geven online feedback. Tijdens deze bijeenkomst zouden zij graag hun kennis en kunde delen over eventuele aanvullende perspectieven die gebruikt kunnen worden om zo een inclusief curriculum te creëren. Wat verwacht wordt van OT-leden is dat zij het gesprek aangaan over bovenstaand onderwerp. Ook zal er ruimte zijn voor de OT-leden om vragen te stellen.

Aansluitend is er de mogelijkheid om aan te sluiten bij de bijeenkomst van Wit aan Zet. Zij organiseren een event rondom het onderwijsmanifest. Eerder hebben wethouders het manifest ondertekend. Nu is het de beurt aan de Amsterdamse schoolbesturen. Meer informatie over dit aanvullende event volgt nog.

Datum: 25 juni 2019

Tijd: 16:00-18:00 (besloten)

Adres: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade, Amsterdam, Nederland

Datum: 25 juni 2019
Adres: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade, Amsterdam, Nederland