Datum en tijden:

dinsdag 21 mei 2019: 3 parallelle sessies volgens onderstaand schema

  Sessie 1 Sessie 2 Sessie 3
09.30 – 11.00 Nederlands Burgerschap Rekenen & Wiskunde
11.30 – 13.00 Engels / MVT Mens & Maatschappij Digitale geletterdheid
13.30 – 15.00 Kunst & Cultuur Mens & Natuur Bewegen & Sport

 

Locatie: 

De sessies vinden plaats in Cursus – en Vergadercentrum Domstad.

Koningsbergerstraat 9

5231 AJ Utrecht

Over deze bijeenkomst: 

In de afgelopen periode (juni 2018 – januari 2019) zijn er verscheidene feedbackbijeenkomsten van Curriculum.nu voor praktijkonderwijs geweest. De werkzaamheden van de ontwikkelteams zijn inmiddels in een afrondende fase. Dat betekent dat voor de negen betreffende leergebieden bouwstenen zijn ontworpen die op hun beurt input kunnen bieden voor nog te ontwerpen kerndoelen.

Op dinsdag 21 mei 2019 organiseert SLO in opdracht van Sectorraad Praktijkonderwijs, ondersteund door het bureau van Curriculum.nu, de laatste feedbackbijeenkomst. Vertegenwoordigers van scholen voor praktijkonderwijs worden ook nu weer in de gelegenheid gesteld deze feedback aan te reiken.

Aanmelden

Je kunt je voor maximaal 3 leergebieden door per tijdsperiode de domeinen van je keuze te markeren. Ingevulde aanmelding graag retourneren aan Lucy Besseler: l.besseler@slo.nl

 

Datum: 21 mei 2019
Adres: Koningsbergerstraat 9, Utrecht, Nederland