Tijdstip van deze bijeenkomst:

18.00 – 20.00

Over deze bijeenkomst: 

Het ontwikkelteam Rekenen & Wiskunde heeft het afgelopen jaar diverse tussenproducten opgeleverd, waar door het veld veel reacties op zijn gegeven. De visie van het ontwikkelteam is aangepast, de grote opdrachten waar het vak wiskunde voor staat zijn beschreven en nu resten nog de bouwstenen. Op 7 mei verwachten we een nieuw product, waarin de bouwstenen zijn beschreven en waarin hopelijk de samenhang met andere vakken duidelijk wordt.

Het bestuur van de NVvW vraagt de leden om mee te denken over de reactie op dit nieuwe tussenproduct. Ze organiseren hiervoor een bijeenkomst op 15 mei in Utrecht. Alle leden zijn van harte welkom, maar geef je wel even op, via deze link. 

 

Datum: 15 mei 2019
Adres: Utrecht, Nederland