Direct naar de conceptvoorstellen

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waarover 125 leraren en 18 schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen. Op 7 mei hebben de ontwikkelteams hun conceptvoorstellen voor negen leergebieden gepubliceerd, deze vindt u op deze website. De leraren en schoolleiders hebben hierop feedback opgehaald en werken hieraan verder. Op 10 oktober vindt u op deze website hun bijgestelde voorstellen.

Over Curriculum.nu

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waarover 150 leraren en schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen. Op 10 oktober presenteren de teams hun voorstellen aan de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs, Arie Slob. Die voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Voor de bovenbouw doen de teams aanbevelingen, waarbij de bestaande vakken het uitgangspunt zijn.