Curriculum.nu is afgerond. Eind 2019 hebben leraren en schoolleiders voorstellen opgeleverd voor de actualisatie van het curriculum, daarmee is Curriculum.nu afgerond. Lees hier wat er sindsdien met de voorstellen is gebeurd.

Downloads

Voorstellen alle leergebieden op hoofdlijnen
Alle voorstellen en toelichtingen als ZIP-bestand

Voorstellen en documenten per leergebied

Brede vaardigheden en mondiale thema's

In alle leergebieden komen vier mondiale thema’s terug: duurzaamheid, technologie, globalisering en gezondheid. En de brede vaardigheden die belangrijk zijn voor het toekomstige werken en leven van leerlingen. 

Samenvatting mondiale thema’s
Handreiking brede vaardigheden

Advies aan de minister

Om de curriculumherziening op effectieve wijze een vervolg te geven, geeft de Coördinatiegroep in aanvulling op de voorstellen van de leraren en schoolleiders zeven adviezen aan de minister.

Advies aan de minister

Gesprek op school

Wilt u op school in gesprek over de voorstellen? Gebruik hiervoor de volgende documenten. 

Voorstellen alle leergebieden op hoofdlijnen
Deze poster
Procesplaat ‘Leraren en schoolleiders aan zet’

Onderzoeksrapport ‘De leraar aan zet’

Onderzoeksbureau Regioplan heeft onderzoek gedaan onder de leraren en schoolleiders in de ontwikkelteams over wat volgens hen hun deelname aan het ontwikkelteam heeft opgeleverd voor henzelf, het proces en de resultaten.

Bekijk het rapport hier

Verkenningen

Voorafgaand en tijdens het ontwikkelproces zijn vijf verkenningen uitgevoerd in opdracht van Coördinatiegroep van Curriculum.nu:

Verkenning samenhang
Verkenning overladenheid
Verkenning vmbo
Verkenning technologie in leergebieden
Verkenning toetsing en examinering

Analyse OECD

De OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) heeft een analyse gepubliceerd gebaseerd op de tussenproducten van mei 2019.

Bekijk het rapport via de website van de OECD

Privacy en toegankelijkheid
Privacystatement & Dislaimer
Toegankelijkheidsverklaring
© Curriculum.nu