Over Curriculum.nu

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd in de wet. Meer weten over Curriculum.nu? Bekijk dan onze vraag & antwoord pagina!

Meedoen?

De ontwikkelteams presenteren na elke ontwikkelsessie de (tussen)opbrengsten, hun dilemma’s en vragen. Na iedere ontwikkelsessie vinden consultatieperioden plaats. Tijdens een consultatieperiode kan iedereen feedback geven op de tussenproducten van de ontwikkelteams. De resterende consultatieperiode is als volgt:

  • vrijdag 11 januari t/m zondag 27 januari – 4de consultatieperiode