Over Curriculum.nu

125 leraren, 18 schoolleiders en 84 scholen buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd in de wet. Meer weten over Curriculum.nu? Bekijk dan onze vraag & antwoord pagina!

Meedoen?

De ontwikkelteams presenteren na de ontwikkelsessies de (tussen)opbrengsten, hun dilemma’s en vragen. Na iedere ontwikkelsessie vinden consultatieperioden plaats. T/m 27 januari vinden consultatiebijeenkomsten plaats en kunt u uw input geven voor de bouwstenen via de website. Ga hiervoor naar de feedbackpagina. De ontwikkelteams werken in de komende periode en de ontwikkelsessie in februari verder aan de bouwstenen. Na deze sessie volgt wederom een consultatieperiode, waarin u feedback kunt geven op de (dan aangevulde, aangescherpte en uitgewerkte) bouwstenen.