Direct naar de conceptvoorstellen

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waarover 150 leraren en schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen. In de vorm van negen conceptvoorstellen voor negen leergebieden presenteren de ontwikkelteams hun plannen voor de onderwijsinhoud van morgen.

Over Curriculum.nu

Wat moeten onze leerlingen kennen en kunnen? Dat is de centrale vraag waarover 150 leraren en schoolleiders zich het afgelopen jaar hebben gebogen. Op 7 mei hebben de negen ontwikkelteams hierop een voorlopig antwoord gepubliceerd. In de vorm van negen conceptvoorstellen voor negen leergebieden presenteren de ontwikkelteams hun plannen voor de onderwijsinhoud van morgen. Die voorstellen vormen de basis voor de herziening van de kerndoelen voor het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs. Voor de bovenbouw doen de teams aanbevelingen, waarbij de bestaande vakken het uitgangspunt zijn.

Geef uw feedback

De komende maanden staan in het teken van de laatste feedbackronde. Tot en met zondag 11 augustus kunnen belanghebbenden en belangstellenden via deze website feedback geven op de conceptvoorstellen van de ontwikkelteams.