Op de hoogte blijven?

Wilt u contact opnemen?

  • Mail naar info@curriculum.nu of belt u (tussen 9.00-17.00) naar 070-3499605.
  • Postadres: Curriculum.nu, Postbus 90405, 2509 LK Den Haag

Wie zit er achter Curriculum.nu?

Curriculum.nu is een initiatief van de Onderwijscoöperatie, de PO-raad, de VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in een Coördinatiegroep, onder leiding van Theo Douma. De uitvoering gebeurt in samenwerking met SLO.

De Coördinatiegroep wordt ondersteund door Bureau Curriculum.nu, bestaande uit Ingrid Brummelman (Directeur), Sandy van Boheemen (secretaresse), Asma El Kaddouri (secretaresse), Savine Smeenk (secretaris), Jolanda Berendrecht (adviseur), Fleur Renirie (adviseur), Peter Lucas (enkele dagen vanuit VO-raad), Mark Weekenborg (enkele dagen vanuit PO-raad), Annette Thijs (enkele dagen vanuit SLO), Ria van de Vorle (enkele dagen vanuit SLO), Walter Snoei (coördinator communicatie), Menno van Tartwijk (woordvoerder), Anne Verschraagen (webredactie, twee dagen per week, vanuit EMMA Experts in Media en Maatschappij) en Floor Guldemond (webredactie, twee dagen per week, vanuit EMMA Experts in Media en Maatschappij).