Leraren, schoolleiders en schoolteams gezocht: Werk mee aan een vernieuwd curriculum

Ben je leraar of schoolleider en wil je meewerken aan de ontwikkeling van het curriculum? Wil je als school hieraan bijdragen? Curriculum.nu biedt je die mogelijkheid. Wat moeten leerlingen kennen en kunnen? Komend jaar beantwoorden meer dan 100 leraren en zo’n 20 schoolleiders die vraag voor het curriculum van alle leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Met de opbrengst zullen kerndoelen en eindtermen in het primair en voortgezet onderwijs worden geactualiseerd.

Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. De uitvoering vindt plaats in samenwerking met SLO. Het project start in het nieuwe schooljaar na de zomervakantie met de werving van leraren, schoolleiders en scholen om mee te doen. Ben je geïnteresseerd? Houd deze website in de gaten.

 Ontwikkelteams en ontwikkelscholen

Begin 2018 starten 9 ontwikkelteams, bestaande uit leraren en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs. In verschillende stappen beantwoorden de teams de vraag wat leerlingen zouden moeten kennen en kunnen, wat er tot het onderwijscurriculum zou moeten behoren.

De ontwikkelteams werken vier keer drie opeenvolgende dagen samen in zogenaamde ontwikkelsessies. Na elke sessie delen de teams de tussenproducten met ontwikkelscholen en andere betrokkenen. Om inbreng en reacties te verzamelen. Aan elk ontwikkelteam worden ongeveer 6 scholen gekoppeld. Deelnemers aan de ontwikkelteams en- scholen ontvangen een vergoeding waarmee de vervanging van leraren en schoolleiders kan worden geregeld.

Voor de volgende 9 vakgebieden starten begin 2018 ontwikkelteams:

Digitale geletterdheid

Engels

Nederlands

Rekenen & Wiskunde

Burgerschap

Bewegen & Sport

Kunst & Cultuur

Mens & Natuur

Mens & Maatschappij

Meedoen?

Ben je een leraar of schoolleider en wil je meewerken aan het landelijk curriculum in het primair en voortgezet onderwijs? Wil jouw team meedoen als ontwikkelschool?

Waarom Curriculum.nu?

Waarom het curriculum herzien? Om het te actualiseren, zodat we leerlingen díe bagage mee kunnen geven die zij nodig hebben voor hun toekomst. En om scholen voldoende ruimte te bieden om, naast dat vaste deel van het curriculum, zelf onderwijstijd in te richten. Aansluitend bij hun visie, leerlingen en omgeving.

Lees verder